Výuka cizinců
 
Naše základní škola se zapojila do pilotního projektu MHMP "Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka na 22 MČ". V rámci tohoto projektu mohou žáci-cizinci s OMJ navštěvovat kurzy českého jazyka, které se konají vždy ve středu od 14:00 do 15:30 hodin. Přístup do kurzů mají kromě cizinců základních škol Prahy 11 také žáci, kteří neovládají dostatečně český jazyk, protože pocházejí z cizojazyčné rodiny, ale zároveň mají české občanství.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Hanu Grafnetrovou: e-mailem grafnetrova@zsposepneho.cz nebo na telefonním čísle školy 272 926 315.