Volení obědů

Způsob objednávání obědů:

 • každý žák obdrží čip, na základě kterého objednává obědy - čip k zakoupení u hospodářky školní jídelny, p. Horákové
 • obědy se objednávají vždy s týdenním předstihem, přes objednávkový box v jídelně, nebo přes internet na www.e-jidelnicek.cz
 • prostřednictvím internetu, každý všední den od 15:00 do 06:00 hodin, o víkendu nepřetržitě
 • po zadání přihlašovacího jména a hesla (PIN) můžete obědy volit i odhlašovat
 • přihlašovací jméno a heslo obdržíte u hospodářky školní jídelny, p. Horákové 
 • volit obědy je možné pouze, jsou-li obědy uhrazené

Odhlašování obědů:

 • odhlašování obědů den předem telefonicky (lze zanechat vzkaz na záznamníku), nebo e-mailem na adrese horakova@zsposepneho.cz
 • první den neplánované nepřítomnosti ve škole je možné si oběd vyzvednout do vlastní nádoby, a to od 11.30 - 11.45 hodin, další dny je nutné obědy odhlásit
 • přihlášení strávníci jsou přihlašování automaticky na celé stravovací období. Je jejich povinností a právem odhlašovat obědy, které nemohou, nebo si nechtějí vyzvednout 
 • neodhlášené obědy propadají 
 • při školních akcích, kterých se účastní celá třída, odhlašují obědy hromadně vedoucí akcí