Úhrada stravného

Způsob úhrady stravného: 

Sporožirem, převodem z účtu, popř. složenkou

Číslo účtu pro Vaše platby za stravné:

35-2000810379/0800

Variabilní symbol:

Přidělí hospodářka školní jídelny (p. Horáková)

Cena stravného:

Podle vyhlášky č.107 ze dne 25. 5. 2005 je úplata za školní stravování určena výší finančního normativu a je stanovena takto:

  • žáci 7 - 10 let        550 Kč/měsíc (cena za oběd 25 Kč)
  • žáci 11 - 14 let      572 Kč/měsíc (cena za oběd 26 Kč)
  • žáci 15 a více let   594 Kč/měsíc (cena za oběd 27 Kč)
Prosíme rodiče, aby příslušná částka na další stravný měsíc byla na účtu školní jídelny do 25. dne předchozího měsíce (např. platba na měsíc listopad zaplacena do 25. října). Děkujeme.