Tenisová škola

Tenis Centrum Donovalská

Sportovní areál při ZŠ Donovalská 1684, Praha 4 - Jižní Město
Mgr. Jiří Smrčka mobil: 603 856 063, telefon: 323 602 357

www.donovalska.tenisklub.cz


TENISOVÁ  ŠKOLA  NA  ZŠ POŠEPNÉHO  ZÁŘÍ    –  ČERVEN 

- tenisová výuka pro žáky prvních tříd

- veškerá výuka probíhá v areálu školy, bez dalšího dojíždění

- tréninky probíhají 2x týdně

- tréninky navazují bezprostředně na rozvrh, jako 5. vyučovací hodina (12,00 - 13,00 hod.)

- přijato může být maximálně 20 žáků

- školné je 3.500,- Kč na pololetí, 6.500,- Kč při platbě na celý rok

- platby budou vybírány v září, případně v hotovosti na informační schůzce

 

Přihláška: 

Zájemci se přihlásí u zápisu školy do 1. tříd.

Informace:

Mgr. Jiří Smrčka, tel. 603 856 063.

 

VÝUKA BUDE PROBÍHAT FORMOU MINITENISU

Minitenis je „zmenšený tenis“ umožňující dětem ve věku od šesti let (někdy i mladším) hrát podobně jako hrají dospělí na normálním kurtu. Kurt je menší, síť je nižší, míče jsou lehčí a měkčí. Počítání je zjednodušeno.

Přijímáme nové členy!