Sluchátko 5.A

3. 11.

Dobrý den,

připomínám na zítřejší Vv - bramboru, podzimní listí a plody, 3 ploché kamínky (vhodné k malování). Doplňujte postupně portfolia o zápisy z Halloweenu a dnešního projektu "Stop obezitě".

Ve třídě se objevily vši, prohlédněte prosím dětem hlavy.

V pátek 7. 11. navštívíme knihovnu (viz zápis v ŽK), s sebou učení M, ČJ.

Dne 21. 11. pro zájemce proběhne samostatné focení, cena 250 Kč.

Dne 24. 11. proběhnou třídní schůzky, další info proběhne v ŽK.

I letos se 27. 11. uskuteční vyrábění vánočních věnců, zájemci si ve třídě mohou vyzvednout přihlášky.

 

Dále bych chtěla požádat rodiče, aby mi veškeré změny, které se týkají telefonních čísel, adresy, zdravotní pojišťovny atd., hned zaznamenali do žákovské knížky.Usmívající seDěkuji.

Hezký podvečer všem, vaše Čs Usmívající se

30. 10.

Dobrý den,

doufám, že jste si všichni odpočinuli o prázdninách a jste přichystaní na zítřejší "Strašidelný zámek" :) Zítra přijďte (nebo si přineste) masky a kostýmy, první hodinu se namaskujeme a pak nás čeká halloweenská cesta po škole. Také proběhne soutěž o nejlepší masku, tak doufám, že budete co nejstrašidelnější :).

Připomínám doplnit čtenářské deníky o zápis z planetária. Opakujte stavbu slova a trénujte diktáty, čtěte s porozuměním! V matematice stále ., :, + a - písemně pod sebou, opakujte slovní úlohy. Úkol na zítra z matematiky str. 40/7.

Přikládám učivo na listopad:

ČJ - předpony s-, z-. Přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká.

M - obvody obrazců, geometrická tělesa, zlomky, dělení přirozených čísel, římské číslice.

Pří - Země v pohybu, roční období, střídání dne a noci, Země ve vzdušném obalu, přitažlivost Země.

Vl - vznik Rakouska-Uherska, první světová válka, vznik Československa.

Hezký podzim vám přeje vaše učitelka ČastulíkováUsmívající se

22. 10.

Dobrý den,

příští týden od 27. - 29. 10. nás čekají podzimní prázdniny! Usmívající sePěkně si je užijte a ve čtvrtek se na vás těším. V pátek nás bude čekat halloweenská akce "Strašidelný zámek" - nezapomeňte na převleky! :)

Hezké dny přeje vaše učitelka Mrkající

16. 10.

Připomínám, že dne 21. 10. navštívíme Planetárium. Sraz je v 7:45 před školou, s sebou doklad na MHD. Učení: vlastivědu, penál, ŽK.

Hezké podzimní dny Usmívající se

7. 10.

Dobrý den,

připomínám na pondělní pracovní činnosti donést papírový kulatý talířek (kdo nemá, dodám). Procvičujte čtení, naučte se básničku! Taktéž doplňujte ČD a portfolio.

Zjistila jsem, že dětem dělá problém určit základní skladební dvojici, prosím, trénujte vyhledávání ZSD a shodu podmětu s přísudkem (např. Obláčky pluly po obloze. - nejprve vyhledáme sloveso a ptáme se: - "kdo co pluly? - obláčky. - co dělaly obláčky? pluly. - ZSD je obláčky pluly. Pluly píšeme y, protože podmět je rodu mužského neživotného.")Mrkající

Hezký týden přeje Čs

Učivo:

ČJ - Stavba slova- předpona, kořen, přípona, koncovka; hláskové skupiny ě,  je, mě, mně; slovotvorba.

M - Jednotky hmotnosti – převody; konstrukce trojúhelníků; písemné násobení 2,3 cif.činitelem; písemné dělení 1 cif.dělitelem; obvody geometrických obrazců; jednotky času.

- Země ve vesmíru; hvězdy a souhvězdí; sluneční soustava; planeta Země a její měsíc.

Vl - Revoluční rok 1848; česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století, hospodářský rozvoj českých zemí

Aj - Imperativ – pokyny ve třídě; anglická abeceda; podstatná jména – množné číslo; předložky; přivlastňovací pád

26. 9. 

Dobrý den, 

na pondělí si zopakujte přírodovědu - horniny a paliva, čeká nás testík. Na pracovní činnosti si přineste ponožku, jehlu, nitě a knoflíky (budeme šít maňásky - zvířátka). Připomínám básničku (do 15. 10) a čtenářský deník (do 30. 10). Trénujte jednotky délky a dočtěte si "Boží soud" od Aloise Jiráska. 

Hezký víkend všem Usmívající se Čs

24. 9.

Vážení rodiče,

chci upozornit na nevhodné chování při volné hodině v úterý. Připomeňte, prosím, dětem, že běhání po rampách u Alberta je nebezpečné.

Také prosím o doplnění zápisu do portfolia (čtenářský deník) - "Desatero sov" - Ornita.

Hezký den Čs

17. 9.

Děkuji za hojnou účast na třídních schůzkáchUsmívající se. Připomínám termín odevzdání přihlášek na ŠvP do 26. 9. Lístečky na projekt "Prevence dětské obezity" do tohoto pátku.

Včera jsme se zúčastnili programu "Desatero sov", dozvěděli jsme se nové informace o sovách v naší zemi a některé druhy viděli (a pohladili) na vlastní oči. Bylo to poučné i zábavné. Fotky budou brzo ve fotogalerii.

Připomínám na Pč přinést ruličku od toaletního papíru, na Vv časopisy s obrázky nábytku apod. V pátek nás čeká testík z Pří - půda, nerosty. Průběžně trénujte diktáty, čtěte, opakujte učivo 4. ročníku.

Přikládám učivo na září:

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, podstatných jmen a sloves, opakování pravopisu slovesných zakončení přítomného a minulého času, shoda přísudku s podmětem.

M - opakování učiva 4. ročníku, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání (vše i v písemné podobě pod sebou), složené slovní úlohy, jednotky délky, rýsování čtverce a obdélníku.

Pří - neživá příroda, půda, nerosty, horniny, paliva.

Vl - opakování učiva 4. ročníku, Národní obrození.

If - e-mail, archivační programy (ZIP)

Hv - hodnoty not, zvuk, tón, takt rytmus, opakování písní.

Hezkou středu všem. Vaše TU ČastulíkováMrkající

10. 9. 

Dobré odpoledne všem, 

prosím někteří ještě stále nedonesli 50 Kč na Desatero sov a 100 Kč na školní hygienické potřeby. Také ne všichni donesli pomůcky do třídy (čtvrtky atd.). Tento týden již jedeme naplno podle plánu a já doufám, že se všem žákům bude v letošním roce dařit! Nepodceňujte přípravu na vyučování, pokud doporučuji připravit se na nějaké cvičení, bude to na tabuli stejně jako domácí úkoly. Průběžně opakujte učivo 4. třídy a zkoušejte diktáty. Také připomínám doplnit čtenářské deníky, portfolia a průběžně se učit básničku. Kontrola deníků bude 30. 9.

Dne 15. 9. se budou konat rodičovské schůzky a to od 17:30 ve školní jídelně, pokračovat společně budeme v 18 hodin v 5. A. 

Hezké dny přeje vaše učitelka B. Častulíková Usmívající se

3. 9.

Dobrý den,

přikládám seznam sešitů a pomůcek pro 5. třídu. Pomůcky a sešity nejpozději do konce příštího týdne, nejlépe ale dříve! Tv nebude zůstávat ve třídě ani v šatně, taktéž přezůvky.

Seznam pomůcek:

VV: staré triko, igelit na lavici 50 x 60 cm, hadřík, kelímek, štětce různých velikostí (kulaté i ploché), tempery, vodové barvy, voskovky, modelína, černá tuš, špejle (10), suché pastely, lepidlo Herkules, paleta, ručníček, bělobu, černý fix. Vše v kufříku. 40 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, barevné papíry 1 sada (nelepící).

TV: dle počasí, tenisky do tělocvičny s nebarvící podrážkou, vše v plátěné tašce.

Penál: 2 pera, 3 tužky (č. 1,2,3), guma, ořezávátko, nůžky, lepidlo malé, fixy, krátké pravítko, pastelky, kružítko, tuhy do kružítka.

Další: dlouhé pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou, čtenářský deník z loňského roku, polštářek, folie na gumování do učebnic.

Veškeré učebnice a sešity musí být obalené, obal na ŽK by měl být průhledný.

SEŠITY:

Kdo má možnost přinést papíry, budeme rádi i za další „sponzorské dárky“.

Info k ŽK: vyplňte, prosím, údaje na str. 1, doplňte váš podpis, vyplňte rozvrh hodin a také školní prázdniny (info žáci obdrží).

  • č. 524……6 ks (diktáty, literární vých., sloh, AJ, IF, jeden sešit do zálohy)

  • č. 544……5 ks (MŠ, MD, ČJŠ, ČJD, AJ)

  • č.424 …… 1 ks (Vl)

  • č. 420….. 2 ks (geometrie, Pří + podložky)

  • č. 644…. 3 ks (notýsek na úkoly, Aj a desetiminutovky)

  • notový sešit ……1ks

  • desky  A4 na testíky a pracovní listy

 Do třídy prosím také o zaslání dostatečného množství papírových utěrek a  papírových kapesníků.

Děkuji! Čs Usmívající seMilí žáci a rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a já už se moc těším, až vás znovu všechny uvidím. Doufám, že celý nadcházející školní rok proběhne v klidu a v pohodě a že se vám ve škole bude líbit. Přeji vám, ať vkročíte do školy tou správnou nohou! Úspěšný školní rok 2014/2015 vám přeje vaše paní učitelka ČastulíkováUsmívající se

Organizace výuky nadcházejícího týdne:

Po    8 - 8,45

Út    8 - 11, 45

St - Pá - dle rozvrhu

Školní družina

je v provozu od 1. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU nebo lísteček se jménem žáka, kontaktem na rodiče, hodinou odchodu,s kým bude žák odcházet, datem a podpisem rodičů, a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění.
Rodiče prvňáčků dostanou veškeré informace o družině - přihlášení, úhrada, provoz - na třídní schůzce
1. září 2014. Noví žáci si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Přihlášku do školní družiny najdete zde