Sluchátko 5.A

16. 12.

Vážení rodiče,

jménem celé školy vám velice děkuji za štědré dary, kterými jste podpořili nadaci Dobrý anděl na našem včerejším vánočním jarmarku. Celá akce proběhla v dobré náladě a za cinkání zvonečků a rolniček jsme se po adventním zpívání u školy přesunuli do KC Zahrada. Zde se uskutečnilo divadelní představení, přehlídka mažoretek a zpěv koled. Dále proběhl jarmark, na němž jsme jako třída vybrali 1 670 Kč. Tyto peníze budou odeslány na účet nadace Dobrý anděl v nejbližší době. Ještě jednou mnohokrát DĚKUJEME!Usmívající se

Z celého srdce vám všem přeji krásné vánoční prázdniny a Vánoce, úspěšný a klidný vstup do nového roku a v tom novém roce 2015 jen samé dobré zprávy a události.

Děti, prosím opakujte písemné dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy ze stran 6 - 10. V ČJ se věnujte přídavným jménům a nezapomeňte sepsat jakýkoliv prozaický či poetický text na libovolné téma do třídního kola Mladého spisovatele. Těším se na vás po prázdninách.Mrkající

Vaše třídní učitelka Barbora Častulíková

4. 12.

Pozvánka k adventnímu jarmarku

Milí rodiče, milí prarodiče a příbuzní,

podpořme společně svojí účastí snažení dětí na adventním jarmarku konaném dne 15. 12. Akce začíná v 16.30 hodin zpěvem koled u školy. Dále se přesuneme do KC Zahrada, kde se uskuteční vánoční jarmark.

Srdečně se na vás těšíme!

 

30. 11.

Dobrý den a hezkou neděli všem, přikládám učivo na prosinec.

ČJ - Přídavná jména tvrdá - deklinace podle vzoru. Přídavná jména přivlastňovací- vzory. Procvičování pravopisu koncovek příd. jmen.

M - Pamětné dělení se zbytkem. Písemné dělení 2cif.dělitelem. Jednotky obsahu – 1m2, 1dm2, 1cm2, 1mm2.

VL - První Československá republika – demokratický stát. Život v Československu mezi dvěma válkami.

PŘÍ - Počasí a podnebí. Rozmanitost podmínek života na zemi. Třídění živočichů – bakterie, rostliny, živočichové

Živočichové – obratlovci, bezobratlí. Třídění rostlin.

 

27. 11.

Dobrý den,

moc děkuji rodičům, kteří se účastnili třídních schůzek za hojnou účast. Předmětem schůzek byl zejména prospěch žáků. Rodičům, kteří se na schůzky nedostavili jsem po dětech poslala zápis ze schůzek a taktéž lístečky s prospěchem a chováním dětí. Prosím podepsaný zápis, pošlete zpět. Pokud máte ještě nějaké konkrétní otázky, využijte prosím konzultačních hodin nebo mi napiště e-mail.

Nejdůležitější informace ze schůzek:

- děkuji za včasné platby na Švp, další splátku prosím zašlete do 17. 2.

- nadále pokračuje sběr papíru - ve dnech 8. a 9. 12. od 7-16 hodin

- ohledně odchodu na gymnázia prosím kontaktujte výchovnou poradkyni pí Kolářovou

- prosincové akce:

- 5. 12. Mikuláš

- 15. 12. převánoční akce s průvodem do KC Zahrada (s sebou led-svíčky, zvonečky, převleky), na místě bude probíhat jarmark, výdělek z jarmarku půjde na nadaci Dobrý anděl

- 18. 12. vánoční besídka ve škole

- 19. 12. vánoční kino (Tučňáci z Madagaskaru) - 100 Kč

Na Vv a Pč přinést: skleničku /od přesnídavky, okurek.../, čajovou svíčku, vánoční ubrousek, čajové pytlíky, barevné knoflíky.

3. 11.

Dobrý den,

připomínám na zítřejší Vv - bramboru, podzimní listí a plody, 3 ploché kamínky (vhodné k malování). Doplňujte postupně portfolia o zápisy z Halloweenu a dnešního projektu "Stop obezitě".

Ve třídě se objevily vši, prohlédněte prosím dětem hlavy.

V pátek 7. 11. navštívíme knihovnu (viz zápis v ŽK), s sebou učení M, ČJ.

Dne 21. 11. pro zájemce proběhne samostatné focení, cena 250 Kč.

Dne 24. 11. proběhnou třídní schůzky, další info proběhne v ŽK.

I letos se 27. 11. uskuteční vyrábění vánočních věnců, zájemci si ve třídě mohou vyzvednout přihlášky.

 

Dále bych chtěla požádat rodiče, aby mi veškeré změny, které se týkají telefonních čísel, adresy, zdravotní pojišťovny atd., hned zaznamenali do žákovské knížky.Usmívající seDěkuji.

Hezký podvečer všem, vaše Čs Usmívající se

30. 10.

Dobrý den,

doufám, že jste si všichni odpočinuli o prázdninách a jste přichystaní na zítřejší "Strašidelný zámek" :) Zítra přijďte (nebo si přineste) masky a kostýmy, první hodinu se namaskujeme a pak nás čeká halloweenská cesta po škole. Také proběhne soutěž o nejlepší masku, tak doufám, že budete co nejstrašidelnější :).

Připomínám doplnit čtenářské deníky o zápis z planetária. Opakujte stavbu slova a trénujte diktáty, čtěte s porozuměním! V matematice stále ., :, + a - písemně pod sebou, opakujte slovní úlohy. Úkol na zítra z matematiky str. 40/7.

Přikládám učivo na listopad:

ČJ - předpony s-, z-. Přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká.

M - obvody obrazců, geometrická tělesa, zlomky, dělení přirozených čísel, římské číslice.

Pří - Země v pohybu, roční období, střídání dne a noci, Země ve vzdušném obalu, přitažlivost Země.

Vl - vznik Rakouska-Uherska, první světová válka, vznik Československa.

Hezký podzim vám přeje vaše učitelka ČastulíkováUsmívající se

22. 10.

Dobrý den,

příští týden od 27. - 29. 10. nás čekají podzimní prázdniny! Usmívající sePěkně si je užijte a ve čtvrtek se na vás těším. V pátek nás bude čekat halloweenská akce "Strašidelný zámek" - nezapomeňte na převleky! :)

Hezké dny přeje vaše učitelka Mrkající

16. 10.

Připomínám, že dne 21. 10. navštívíme Planetárium. Sraz je v 7:45 před školou, s sebou doklad na MHD. Učení: vlastivědu, penál, ŽK.

Hezké podzimní dny Usmívající se

7. 10.

Dobrý den,

připomínám na pondělní pracovní činnosti donést papírový kulatý talířek (kdo nemá, dodám). Procvičujte čtení, naučte se básničku! Taktéž doplňujte ČD a portfolio.

Zjistila jsem, že dětem dělá problém určit základní skladební dvojici, prosím, trénujte vyhledávání ZSD a shodu podmětu s přísudkem (např. Obláčky pluly po obloze. - nejprve vyhledáme sloveso a ptáme se: - "kdo co pluly? - obláčky. - co dělaly obláčky? pluly. - ZSD je obláčky pluly. Pluly píšeme y, protože podmět je rodu mužského neživotného.")Mrkající

Hezký týden přeje Čs

Učivo:

ČJ - Stavba slova- předpona, kořen, přípona, koncovka; hláskové skupiny ě,  je, mě, mně; slovotvorba.

M - Jednotky hmotnosti – převody; konstrukce trojúhelníků; písemné násobení 2,3 cif.činitelem; písemné dělení 1 cif.dělitelem; obvody geometrických obrazců; jednotky času.

- Země ve vesmíru; hvězdy a souhvězdí; sluneční soustava; planeta Země a její měsíc.

Vl - Revoluční rok 1848; česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století, hospodářský rozvoj českých zemí

Aj - Imperativ – pokyny ve třídě; anglická abeceda; podstatná jména – množné číslo; předložky; přivlastňovací pád

26. 9. 

Dobrý den, 

na pondělí si zopakujte přírodovědu - horniny a paliva, čeká nás testík. Na pracovní činnosti si přineste ponožku, jehlu, nitě a knoflíky (budeme šít maňásky - zvířátka). Připomínám básničku (do 15. 10) a čtenářský deník (do 30. 10). Trénujte jednotky délky a dočtěte si "Boží soud" od Aloise Jiráska. 

Hezký víkend všem Usmívající se Čs

24. 9.

Vážení rodiče,

chci upozornit na nevhodné chování při volné hodině v úterý. Připomeňte, prosím, dětem, že běhání po rampách u Alberta je nebezpečné.

Také prosím o doplnění zápisu do portfolia (čtenářský deník) - "Desatero sov" - Ornita.

Hezký den Čs

17. 9.

Děkuji za hojnou účast na třídních schůzkáchUsmívající se. Připomínám termín odevzdání přihlášek na ŠvP do 26. 9. Lístečky na projekt "Prevence dětské obezity" do tohoto pátku.

Včera jsme se zúčastnili programu "Desatero sov", dozvěděli jsme se nové informace o sovách v naší zemi a některé druhy viděli (a pohladili) na vlastní oči. Bylo to poučné i zábavné. Fotky budou brzo ve fotogalerii.

Připomínám na Pč přinést ruličku od toaletního papíru, na Vv časopisy s obrázky nábytku apod. V pátek nás čeká testík z Pří - půda, nerosty. Průběžně trénujte diktáty, čtěte, opakujte učivo 4. ročníku.

Přikládám učivo na září:

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, podstatných jmen a sloves, opakování pravopisu slovesných zakončení přítomného a minulého času, shoda přísudku s podmětem.

M - opakování učiva 4. ročníku, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání (vše i v písemné podobě pod sebou), složené slovní úlohy, jednotky délky, rýsování čtverce a obdélníku.

Pří - neživá příroda, půda, nerosty, horniny, paliva.

Vl - opakování učiva 4. ročníku, Národní obrození.

If - e-mail, archivační programy (ZIP)

Hv - hodnoty not, zvuk, tón, takt rytmus, opakování písní.

Hezkou středu všem. Vaše TU ČastulíkováMrkající

10. 9. 

Dobré odpoledne všem, 

prosím někteří ještě stále nedonesli 50 Kč na Desatero sov a 100 Kč na školní hygienické potřeby. Také ne všichni donesli pomůcky do třídy (čtvrtky atd.). Tento týden již jedeme naplno podle plánu a já doufám, že se všem žákům bude v letošním roce dařit! Nepodceňujte přípravu na vyučování, pokud doporučuji připravit se na nějaké cvičení, bude to na tabuli stejně jako domácí úkoly. Průběžně opakujte učivo 4. třídy a zkoušejte diktáty. Také připomínám doplnit čtenářské deníky, portfolia a průběžně se učit básničku. Kontrola deníků bude 30. 9.

Dne 15. 9. se budou konat rodičovské schůzky a to od 17:30 ve školní jídelně, pokračovat společně budeme v 18 hodin v 5. A. 

Hezké dny přeje vaše učitelka B. Častulíková Usmívající se

3. 9.

Dobrý den,

přikládám seznam sešitů a pomůcek pro 5. třídu. Pomůcky a sešity nejpozději do konce příštího týdne, nejlépe ale dříve! Tv nebude zůstávat ve třídě ani v šatně, taktéž přezůvky.

Seznam pomůcek:

VV: staré triko, igelit na lavici 50 x 60 cm, hadřík, kelímek, štětce různých velikostí (kulaté i ploché), tempery, vodové barvy, voskovky, modelína, černá tuš, špejle (10), suché pastely, lepidlo Herkules, paleta, ručníček, bělobu, černý fix. Vše v kufříku. 40 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, barevné papíry 1 sada (nelepící).

TV: dle počasí, tenisky do tělocvičny s nebarvící podrážkou, vše v plátěné tašce.

Penál: 2 pera, 3 tužky (č. 1,2,3), guma, ořezávátko, nůžky, lepidlo malé, fixy, krátké pravítko, pastelky, kružítko, tuhy do kružítka.

Další: dlouhé pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou, čtenářský deník z loňského roku, polštářek, folie na gumování do učebnic.

Veškeré učebnice a sešity musí být obalené, obal na ŽK by měl být průhledný.

SEŠITY:

Kdo má možnost přinést papíry, budeme rádi i za další „sponzorské dárky“.

Info k ŽK: vyplňte, prosím, údaje na str. 1, doplňte váš podpis, vyplňte rozvrh hodin a také školní prázdniny (info žáci obdrží).

  • č. 524……6 ks (diktáty, literární vých., sloh, AJ, IF, jeden sešit do zálohy)

  • č. 544……5 ks (MŠ, MD, ČJŠ, ČJD, AJ)

  • č.424 …… 1 ks (Vl)

  • č. 420….. 2 ks (geometrie, Pří + podložky)

  • č. 644…. 3 ks (notýsek na úkoly, Aj a desetiminutovky)

  • notový sešit ……1ks

  • desky  A4 na testíky a pracovní listy

 Do třídy prosím také o zaslání dostatečného množství papírových utěrek a  papírových kapesníků.

Děkuji! Čs Usmívající seMilí žáci a rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a já už se moc těším, až vás znovu všechny uvidím. Doufám, že celý nadcházející školní rok proběhne v klidu a v pohodě a že se vám ve škole bude líbit. Přeji vám, ať vkročíte do školy tou správnou nohou! Úspěšný školní rok 2014/2015 vám přeje vaše paní učitelka ČastulíkováUsmívající se

Organizace výuky nadcházejícího týdne:

Po    8 - 8,45

Út    8 - 11, 45

St - Pá - dle rozvrhu

Školní družina

je v provozu od 1. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU nebo lísteček se jménem žáka, kontaktem na rodiče, hodinou odchodu,s kým bude žák odcházet, datem a podpisem rodičů, a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění.
Rodiče prvňáčků dostanou veškeré informace o družině - přihlášení, úhrada, provoz - na třídní schůzce
1. září 2014. Noví žáci si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Přihlášku do školní družiny najdete zde