Sluchátko 5.A

Školní družina

je v provozu od 1. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění.
Rodiče prvňáčků dostanou veškeré informace o družině - přihlášení, úhrada, provoz - na třídní schůzce
1. září 2016. Noví žáci z ostatních tříd si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Přihlášku do školní družiny najdete zde