Sluchátko 5.A

Organizace týdne od 6. – 10. 3. 2017

Tento týden se budeme věnovat:

Český jazyk – Číslovky - procvičování

učebnice do s. 101 

Matematika – Sčítání a odčítání desetinných čísel

 

Výsledky soutěže Porozumění textu:

1. místo: Hana Vozábalová

2. místo: Simona Sůvová, Pavlína Moravcová, Adéla Vlčková, Nicole Marie Bryscejnová, Markéta Kaňková, Petr Štěpán

3. místo: Monika Cuřínová, David Jíša, Marie Chovancová, Adam Hroneš, Mykola Zozulyak

 Gratulujeme!!!

J. Lomitzká

Vlastivěda - test 2. 3.

Ve čtvrtek 2. 3. budeme psát test z témat období vlády jedné strany a obnovení demokracie v Československu. Žáci, kteří budou chybět si test napíší v nejbližší možné hodině.

Vlastivěda

Dne 2.2. jsme psali test - období od Mnichovské dohody po konec 2. sv. v. (Mnichovská dohoda, druhá světová válka, Protektorát Čechy a Morava).

Žáci, kteří chyběli si test napíší  v první hodině vlastivědy, na které budou přítomni.

Informace o dalších testech se objeví vždy na těchto stránkách a budou platit i pro žáky, kteří v poslední hodině chyběli.

Plán týdne od 30. - 3. 2. 2017  

První pololetí máme již uzavřené, a proto se vrháme do dalšího s čistým štítem.

Český jazyk – Druhy přísudků (slovesný a jmenný se sponou), způsobová slovesa. Průběžně - koncovky přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem.

Matematika - Desetinná čísla, průběžně opakujeme násobení a dělení dvojciferným dělitelem.  2. 2. proběhne matematická PYTHAGORIÁDA.

V pátek 3. 2. máte pololetní prázdniny, užijte si je!

J. Lomitzká

 

31. 1.

Přihlášky na střední školy

Žák, který chce zkusit přijímací zkoušky, si může vyzvednout přihlášky u paní učitelky Kolářové . Vyplněné přihlášky je nutné přinést po pololetních prázdninách k podpisu a kontrole do 5. 2. 2017.

Přihlášky musí být odevzdány na středních školách do 1. 3. 2017

5. 1. Informace pro nemocné děti

Tento týden opakujeme učivo z ČJ i M. V týdnu od 9. 1. - 13. 1. budeme psát písemné práce. Z ČJ si zopakuj podstatná jména a jejich pravopis, přídavná jména a jejich pravopis, mluvnické kategorie podstatných a přídavných jmen, předpony s-, z-, vz-. Z matematiky: +, -, x, :, dělení dvojciferným číslem, slovní úlohy, zlomky - sčítání a odčítání se stejným jmenovatelem, obsah a obvod čtverce a obdélníku. Těšíme se na vás.

J. LomitzkáMilé děti,

vánoční prázdniny jsou za námi a my se pustíme do další práce. V tomto týdnu budeme v českém jazyce i v matematice opakovat vše, co jsme se doposud naučili. Těším se na vás.

Vám i vašim rodičům přeji báječný a šťastný nový rok 2017.

J. Lomitzká, tř. uč.

Organizace týdne od 19. 12. do 22. 12.:
19. a 20. 12. probíhá výuka dle rozvrhu.
21. 12. vyučování končí v 11: 45 hod. V tento den si ve třídě navodíme vánoční atmosféru - doneste si cukroví na ochutnání, dárečky pro kamarády..zazpíváme si koledy, budeme se bavit písničkami, scénkami apod. 
22. 12. navštívíme filmové představení v kině Galaxie. Prosím o přinesení částky 104 Kč. Vyučování tento den také končí v 11: 45 hod.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017 přeje paní učitelka J. Lomitzká

Informace o fotografování

V úterý 22. 11. 2016 bude probíhat vánoční fotografování (letos v retro - stylu).

V sadě: 1x kalendář 20 x 50

           1x foto 15 x 20

           3x foto 10 x 15

           3x PF 10 x 15

J. Lomitzká

   

13/11 Vlastivěda

Dlouhodobě nebo opakovaně nepřítomní žáci budou psát test vždy v nejbližší hodině, kdy příjdou do školy.

24.11. 2016 budeme psát opravný test (určování století a tisíciletí, národní obrození).

Druhý test, který jsme psali, a který si chybějící žáci napíší po příchodu do školy, se týkal kulturního a hospodářského vývoje českých zemí a habsburské monarchie v 19. století. Téma si dostudujte z učebnice nebo zápisků spolužáků.

V tomto pololetí mají žáci zadané referáty (všichni byli s tématem seznámeni) a mají zadané termíny přednesu, které je nutno dodržovat. Pokud žák chybí v daném termínu, je nutné, aby si referát připravil na další hodinu!

Krásný dobrý den, 14. 11. první a druhou vyučovací hodinu se uskuteční beseda k primární prevenci. Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii), v pátek 18. 11. je ředitelský den.

Přeji úspěšný týden. J. Lomitzká

31.10.                                                                                                                                                               Dobrý den. Dnes dostali žáci nabídku vánoční keramiky. Vyplněné lísky přinést nejpozději do 3. 11. Závazné přihlášky do Adventních dílen přinést do 2. 11. Děkuji.                                                                                                            J. Lomitzká

  

Dobrý den,

upozorňuji vás na datum 4.11.2016 , kdy se u nás ve škole uskuteční Hallooween.

Stanoviště opět připraví žáci II. stupně. Kostýmy nejsou povinné.

S pozdravem

J. Lomitzká

19. 10.

Chystáme prověřování vědomostí z Čj na 25. 10. 2016. Zopakuj si:

 • vyjmenovaná slova
 • mluvnické kategorie podstatných jmen - pád, číslo, rod, u mužského životnost a neživotnost, (vzor)
 • koncovky podstatných jmen podle vzorů
 • slovesné kategorie - osoba, číslo, čas, způsob
 • tvary sloves v přítomném čase
 • podmiňovací způsob
 • shoda přísudku s podmětem

Sběr papíru

Sbrejte papír! Opět se uskuteční sběr a to ve dnech 3.- 4. 11. 2016 a 1. - 2.12. 2016.

Časový plán: 3. 11. a 1. 12. - ráno od 7:00 do 7:45, odpoledne od 16:00 do 17:00 h

                  4. 11. a  2. 12.  - ráno od 7:00 do 7:45 h

J. Lomitzká

14. 10.  Domácí příprava pro nemocné

Český jazyk - učebnice po stranu 21 (včetně)

Matematika - písemné násobení 2 a 3 ciferným činitelem, písemné dělení jednociferným dělitelem (po str. 22)

J. Lomitzká

3. 9. Seznam doporučené litratury zde ke stažení

2. 10.

Příští týden je ve znamení barev - BAREVNÝ TÝDEN - každý den se ponese v duchu jedné barvy:
- Pondělí - zelená barva;
- Úterý - žlutá barva;
- Středa - oranžová barva;
- Čtvrtek - červená barva;
- Pátek - všechny barvy dohromady.
Zkusme doma najít nějaké oblečení nebo doplňky (čelenka, kravata, motýlek, sponka) v určené barvě a vyražme tak do školy.

Planetárium

Ve středu 5.10. jdeme do Planetária na pořad Země a vesmír. Vstupné je 60,- Kč. Sraz je v 7:45 před školou, návrat okolo 12:30 opět ke škole.

Připomínám, že stále nemám od všech žáků peníze za PS z Aj a za pořad do Planetária

KULTURNÍ DENÍK DO LITERATURY

Kulturní deník nám bude sloužit jako databáze účastí na kulturně společenských akcích a pro zpracování četby.

Za školní rok 2016/2017 zpracuješ podle zadání čtyři libovolné knihy. Můžeš si každou vybrat z jiného žánru. Při vybírání vhodné knihy se můžeš, ale nemusíš nechat inspirovat v nabídce doporučené literatury.

Knihu vždy zpracuj do kulturního deníku do určitého data na základě těchto bodů:

Zápis do čtenářského deníku

 1. Název knihy
 2. Autor
 3. Žánr knihy
 4. Proč sis knihu vybral/a (doporučil ti ji někdo, půjčil, byla jako dárek...)?
 5. Stručný obsah
 6. Co tě na této knize zaujalo?
 7. Měl/a jsi problémy s četbou? Jaké? Co jsi na knize ocenil/a, co bys jí vytkl/a?
 8. Citát
 9. Ilustrace k citátu
 10. Napiš vzkaz buď postavě z knihy, nebo autorovi (můžeš i formou dopisu)

Termíny odevzdání čtenářských deníků:

22. listopadu

13. ledna

17. března

19. května

Zítra v příloze najdeš seznam doporučené literatury. Výběr nechám na tobě :-)

J. Lomitzká

8. 9.

Dne 12. 9. se koná divadelní představení s názvem Bojovka. Akce se uskuteční v KC Zahrada od 9:00 h. Vstup zdarma.

Domácí příprava z ČLv: pokuste se do zítřka naučit zpaměti testovací báseň Píseň. Snad se vám to povede.

J. Lomitzká


7. 9. 2016

Vážení rodiče,

prosíme o zakoupení pracovních sešitů z Čj pro 5. ročník - 1.a 2. díl, nakladatelství Fraus (cca do 19. 9). Cena jednoho dílu je cca 49 Kč - 54 Kč. Děkujeme.

J. Lomitzká


6. 9.

Dohled před odpoledním vyučováním

 

Dobrý den, vážení rodiče,

 

pokud chcete, aby vaše dítě bylo hlídáno před odpolední výukou v úterý, sdělte mi, prosím, tuto skutečnost písemně. Děkuji.

 

S pozdravem

 

J. Lomitzká

 

 

 

 

 1. 9. Přeji hezký den! Mám pro vás první povinnost. Zakupte si sešity na celý školní rok pro tyto předměty:

ČJ - 1x sešit č. 564 (mluvnice), 4x č. 544 (sloh, literatura, domácí s., a pravopisná cvičení a diktáty)

M - 2x 544, 1x 440 (geometrie), 1x 524 (procvičování)

Pří - 1x 544

Vl - 1x 544

Aj - 1x 564, 1x 544, 1x 644

Hv - notový sešit

Na pondělí 5. 9. si přineste sešity na ČJ, M a Aj + učebnice, na Vv pastely a fixy.

J. Lomitzká


Školní družina

je v provozu od 1. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění.
Rodiče prvňáčků dostanou veškeré informace o družině - přihlášení, úhrada, provoz - na třídní schůzce
1. září 2016. Noví žáci z ostatních tříd si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Přihlášku do školní družiny najdete zde

Začíná nám nový školní rok 2016/2017

Milí páťáci a vážení rodiče,

jmenuji se Jozefína Lomitzká a jsem vaší novou třídní učitelkou. Věřím, že jste si o prázdninách odpočinuli a léto si užili. Přeji všem dobrý začátek, hodně správných kamarádů, radost z učení a rodičům hlavně trpělivost, nadhled a dostatek energie. Užijte si poslední prázdninový den a ve čtvrtek se na vás moc těším.

 

Organizace prvních dní školního roku 2016/2017

Čtvrtek 1. 9. – výuka: od 8:00 – 8:45 h

                     obědy: 11:00 - 13:00 h

Oběd je automaticky přihlášený pro všechny děti, které chodily v loňském roce. V případě nezájmu je nutné se odhlásit.

Žáci, kteří chtějí do školní družiny, musí mít vyplněnou přihlášku (na webu školy).

Pátek 2. 9. – výuka: od 8:00 – 11:45 h – přineste si přezůvky, penál, notes a svačinu.

Vybavení penálu: pero (ne propisku), 2 tužky č. 2 (HB),  1 tužku č. 3 (nebo mikrotužku s tuhou tvrdosti F), pastelky, nůžky, gumu, ořezávátko, lepidlo v tyčince, pravítko 20 cm, trojúhelník s ryskou, úhloměr, funkční kružítko s náhradními tuhami.

Od 5. 9. výuka již podle rozvrhu.

Bližší informace dostanete první  školní den.

1. 9.  Přeji hezký den! Mám pro vás první povinnost. Zakupte si sešity na celý školní rok pro tyto předměty:

ČJ - 1x sešit č. 564 (mluvnice), 4x č. 544 (sloh, literatura, domácí s., a pravopisná cvičení a diktáty)

M - 2x 544, 1x 440 (geometrie), 1x 524 (procvičování)

Pří - 1x 544

Vl - 1x 544

Aj - 1x 564, 1x 544, 1x 644

Hv - notový sešit

Na pondělí 5. 9. si přineste sešity na ČJ, M a Aj + učebnice, na Vv pastely a fixy.

J. Lomitzká