Sluchátko 5.A

 

25. 6.

Vážení rodiče a milé děti,

tímto se s Vámi všemi loučím, všechny jsem Vás ráda poznala a bylo mi ctí, že Vaše děti byly mou první třídou. Práce mě s nimi velmi bavila a díky nim budu ráda učit i dáleUsmívající se.

Přeji Vám všem krásné prázdniny a vůbec celé létoLíbající.

Snad někdy na viděnou Vaše třídní učitelka Bára Častulíková

 

17.6.

Dobrý den vážení rodiče,

dnes máme sraz v 17:45 u Divadla Bez zábradlí. Pokud je to možné, ať děti přijdou rovnou v kostýmech.

Další informace ke konci školního roku:

V době od 24. - 29. 6. bude výuka končit v 11.45 hod.

Děti si budou připravovat učebnice k odevzdání, také budou dostávat učebnice na příští školní rok, budou si odnášet věci domů z šaten i ze třídy.

Vysvědčení se rozdává 30. 6. (8.00 - 8.45). Nevyzvednutá vysvědčení budou u paní Vykydalové možné vyzvednout první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu od 8.00 do 13.00 hodin.

Obědy se v den vysvědčení vydávají od 11.00 do 13.00 hodin.

Zdravím všechny a přeji příjemný konec školního roku.

Častulíková

10. 6.

Dobrý den,

žáci si dnes do ŽK napsali následující informace, prosím o jejich podpis.

12. 6. Školní výlet, sraz v 6:50 u školy, odjezd v 7:00 z parkoviště Krejnická, návrat mezi 16 - 17 hod.

17. 6. Školní akademie, sraz v 17:45 v Divadle Bez Zábradlí (následně se maskujeme a připravujeme), konec cca v 20 hodin, děti si osobně přeberou rodiče.

19. 6. Loučení s pátou třídou u Gizely (opékání buřtů), sraz v 16.30 u školy nebo v 17 hodin u Gizely, příchod možný kdykoliv během večera.

Žáci, kteří na školní výlet nejedou, budou umístěni v 6. B.

Hezký a klidný červen přeje B. Častulíková

PS: Chválím žáky za dnešní generální zkoušku na školní akademii, představení se porotě moc líbilo a musím říci, že i já jsem s vámi spokojená!

1. 6.

Vážení rodiče,

jsem ráda, že jsme se všichni ze školy v přírodě vrátili v pořádku a nikomu se nic nestalo. I přes to, že bylo horší počasí, se týden v přírodě podařil a myslím, že děti byly opět nadšené, jak ze samotných instruktorů, tak her a aktivit, které pro ně připravili. Navštívili jsme také nedaleké město Jáchymov a s ním i muzeum se spoustou zajímavostí o těžbě stříbra a dalších nerostů. Vtipnou a zajímavou formou nás muzeem provedla paní uvaděčka, která přidala i malé divadlo, ve kterém učinkovaly děti samy. Moc děkuji všem za účast a jsem ráda, že se celá ŠvP velmi vydařila. Během dneška a zítřka vracím dětem lékařská potvrzení a další materiály, které již nemusím uschovávat.

Další informace se týkají zejména následujícího posledního měsíce v páté třídě. Žáci ještě mohou průběžně opravovat špatné známky a "dohonit" co se dá. Klasifikaci uzavíráme v pondělí 15.6., tudíž vzhledem ke školnímu výletu 12. 6. budu zkoušet do 11.6.

Také nás čeká generální zkouška na akademii a to 10. 6., proto prosím, všechny účastníky o doladění kostýmů a natrénování textů. Zatím se to vám to daří, doufám, že 17. 6. zazáříte.

Připomínám fotografování 8. 6.,peníze noste předem.

Také dne 10. 6. vybereme peníze na školní výlet.

Plánuji samozřejmě za příznivého počasí slíbenou akci u Gizely, kde se sejdeme také se třídou 5. B. Tímto zvu všechny rodiče a děti na poslední setkání a opékání buřtíků dne 19. 6. cca od 17 hodin.

Poslení info:

Na pracovní činnosti (8. 6.) si doneste staré CD.

Na výtvarnou výchovu (9.6.) různé druhy koření, které se dá mísit s vodu (budeme malovat přírodními barvami) - např. kari, červená paprika, instantní káva atd.

Děkuji za vaši vstřícnost a doufám, že poslední měsíc tohoto školního roku zvládneme jako nic :)

Vaše třídní učitelka B. ČastulíkováUsmívající se

15. 5.

Informace ke škole v přírodě:

Doklady na ŠvP odevzdat nejpozději 20. 5.

Prosíme rodiče, aby pokud  možno nedávali dětem vitamínové doplňky na dobu pobytu na ŠvP.  Věříme, že se děti bez těchto doplňků po dobu pobytu obejdou a zjednoduší se tím situace pro všechny. Prosíme, aby léky byly řádně vepsány do lékařské zprávy nebo do formuláře "Prohlášení rodičů", taktéž léky budou řádně označeny jménem, třídou a dávkováním.

Rodiče budeme kontaktovat pouze v těchto případech:

1. převoz dítěte do lékařského zařízení

2. vysoké horečky déle než 1 den

3. specifické případy, kdy je nutno kontaktovat rodiče

 

Další informace:

Dne 8. 6. proběhne fotografování. Cena: foto třídy 35 Kč, foto skupinky 25 Kč, foto jednotlivce - 75 Kč (3ks) - peníze vybíráme 5. 6.

Peníze na školní výlet do Ratibořic vybíráme do 11. 6.

Děkuji, hezké dny Častulíková.

21. 4.

Vážení rodiče,

moc děkuji za Vaši účast na třídních schůzkách. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na můj e-mail: castulikova@zsposepneho.cz. Prosím veškeré dokumenty na ŠvP odevzdejte do 20. 5. Také Vás prosím o platbu objednaných lístků na školní akademii (cena 50 Kč). Děti obdržely lístečky s informacemi ohledně školního výletu. Pokud máte zájem o oběd (řízek a bramborová kaše), je cena školního výletu 570 Kč, bez oběda 500 Kč.

Dále bych Vás chtěla informovat o chování žáků, můj dojem je, že třídní schůzky příliš chování nepřispěly a proto na Vás apeluji, domluvte dětem ohledně chování při výuce i o přestávkách. Rozmáhá se nám neustále diskutování o práci. Je to pak zdržování při práci a je to velmi únavné, jak pro mě, tak i pro děti, které pracovat chtějí.

Dále přikládám učivo na duben:

M - desetinná čísla, zlomky, osově souměrné útvary, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, násobení desetinných čísel 10 a 100.

ČJ - druhy zájmen, skloňování osobních zájmen (já, ty, on, ona, ono) a přivlastňovacích zájmen (náš, váš), souhrnné opakování číslovek, zájmen a přídavných jmen.

Vl - Polsko, Německo, Rakousko.

Pří - Ochrana přírody, likvidace odpadů, živelné pohromy a ekologické katastrofy, Den Země.

Děkuji za pochopení.

S přáním hezkých a klidných jarních dní

B. Častulíková

15. 4.

POZOR ZMĚNA!

Exkurze do Ratibořic – „Babiččina údolí“ – v týdnu oživlých postav

Kdy: 12. 6.

Odjezd: 7:00 (parkoviště Krejnická)

Návrat: 16.00 – 17.00 (parkoviště Krejnická)

Cena: 500,-  možno přikoupit oběd v ceně 70,- (řízek, bramborová kaše, pití)

Oběd bude v 11.30, poté prohlídka zámku a „nákupy“...

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ, DOŠLO K MYLNÉ INFORMACI OHLEDNĚ OBĚDA.

Zdraví Čs

27. 7.

Milí žáci,

moc vám všem děkuji za dnešní den učitelů. Přáníčko a dobrůtky od vás mě velmi potěšilyUsmívající se. Upřímně jen doufám, že to chování a breptání se brzy opět zlepší, když teď většina z vás sedí se svým kamarádem...

Na pondělí nezapomeňte přinést 2 vyfouklá vejce a barevnou bavlnku, také se vám bude hodit taštička, abyste si vše mohli odnést domů.

Příprava na vyučování:

Pondělí - Pří - test - smysly a nervová soustava

Úterý - Vl - Česká republika

Středa - M - opakovací test str. 58

Nezapomeňte odevzdávat deníky a zápisy do portfolia.

Od pondělí do středy nás čeká "Barevný týden" - v pondělí mějte na sobě něco žlutého, v úterý zeleného a ve středu červeného.

Od čtvrtku 2. 4. do pátku 3. 4. a  pondělí 6. 4. budeme mít velikonoční prázdniny. Hezky si je užijte a nezapomeňte se učit S vyplazeným jazykem

Zdravím,

Čs

13. 3.

Dobrý den,

vážení rodiče, některým z Vás jsem již zasílala upozornění na doplacení školy v přírodě, prosím Vás tedy o doplacení částky 1 090 Kč. Pokud máte jakýkoliv dotaz, kontaktujte mě na e-mail: castulikova@zsposepneho.cz.

Dnes s žáky navštívíme knihovnu téma "Ilustrace pro děti".

Žáci si do ŽK zapisovali změnu termínu třídních schůzek, schůzky se uskuteční 13. 4., čas ještě upřesníme do ŽK (cca 17 - 17,30).  Prosím, dostavte se na schůzky v co největším možném počtu, budeme se bavit o organizaci školní akademie a budeme vyplňovat dokumentaci na školu v přírodě.

Ve středu se uskutečnila soutěž "Mladý spisovatel", za naši třídu se účastnila Natálie Stamenovová, která pro nás vybojovala svou básní Zima krásné druhé místo. Gratulujeme!!Usmívající se

 

Učivo na březen:

M - sčítání a odčítání desetinných čísel, zaokrouhlování a porovnávání desetinných čísel, vlastnosti trojúhelníku, slovní úlohy (opakování písemné násobení a dělení)

ČJ - číslovky, psaní složených číslovek, předložky s a z, opakování spojky, příslovce, souvětí.

Pří - smysly, nerovová soustava, rozmnožovací soustava, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou.

Vl - Česká republika, kraje, Slovenská republika.

Učit se a trénovat:

- opakovat písemné násobení a dělení, doma trénovat různé diktáty (na shodu, přídavná jména, vyjmenovaná slova apod.), slovní úlohy jakéhokoliv typu, číst si látku z minulé hodiny (Pří, Vl).

Do konce března:

- odevzdat ke kontrole čtenářské deníky a portfolia (zápisy - jarmark, školní besídka, planetárium, jarní prázdniny apod.)

- naučit se básničku - Lodičky - Brukner

11. 2.

Dobrý den,

rodiče žáků, kteří půjdou dělat zkoušky na gymnázia, si vyzvednou zápisové lístky 2. 3. od 7.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hod u výchovné poradkyně. Žáci mají tuto informaci v ŽK. Hezký den.

4. 2.

Učivo:

Čj - podmět několikanásobný, nevyjádřený, pravopis ve shodě podmětu s přísudkem, podstatná jména pomnožná, národní jazyk a jeho formy, spisovnost slovesných tvarů způsobu oznamovacího  a podmiňovacího, druhy číslovek

M - převádění jednotek obsahu, další jednotky obsahu – 1a, 1ha, 1km2, desetinná čísla – desetinné zlomky , zápis, čtení

Vl - naše planeta, Evropa – poloha a povrch, podnebí a vodstvo Evropy, rostliny a živočichové v různých oblastech

Pří - soustava dýchací, poruchy dýchání, oběhová soustava, rozvod látek v těle, krvácení, význam potravy, vody, vzduchu, trávicí soustava, příjem a využívání potravy, soustava vylučovací

AJ - přítomný čas prostý - v kladném tvaru, v otázce, v záporu, přítomný čas prostý – krátká odpověď

31. 1.

Dobrý den,

úkoly na pondělí jsou: M - 23/3 a 8 na folii, ČJ - 75/28 - ČJD.

Hezký víkend všemUsmívající se

28. 1.

Dobrý den,

výuka ve čtvrtek 29. 1. končí v 11:45. Prosím informaci podepsat v ŽK.

Hezký den.Usmívající se

23.1.

Milí rodiče!

Vaše děti dnes obdržely nové přihlášky na školu v přírodě. Organizátoři se snažili termín přizpůsobit tak, aby mohly odjet všechny přihlášené děti.

Vyplněné přihlášky prosíme odevzdat do úterý 27.1.

Děkujeme za vaši ochotu

Příprava na vyučování:

26. 1. Př - test kostra, M - test str. 18/1

27. 1. Vl - test protektorát Čechy a Morava

28. 1. ČJ - diktát

29. 1. návštěva Planetária, vydávání vysvědčení

30. 1. pololetní prázdniny

14. 1.

Vážení rodiče, zjistili jsme že nový termín ŠvP je nevyhovující (zkoušky na gymnázia). Vedení školy tento problém aktuálně řeší a hledá náhradní možný termín. Děkujeme za pochopení. Jakékoliv nové informace Vám obratem sdělíme.

Častulíková

13. 1.

Dobrý den vážení rodiče,

nastaly bohužel změny v konání školy v přírodě. V následujícím textu od pana Havrlíka se dočtete konkrétní informace.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k nečekaným změnám v ubytovacím zařízení Eden Herlíkovice, kam byl plánován pobyt Vašich dětí, Vám chceme nabídnout jinou variantu ubytování. Nové ubytování je hotelového typu, tzn. méně lůžek na pokoji s vlastním nebo výjmečně společným sociálním zařízením. Jedná se o osvědčený hotel s kvalitním ubytováním, stravou i vstřícným personálem. Díky vzniklým komplikacím Vám také chceme zachovat stejnou cenu, jaká byla navrhována pro pobyt v Herlíkovicích.

Děkuji Vám za pochopení, věřím, že pobyt samotný proběhne, jako obvykle bez komplikací a děti si jej užijí.

S pozdravem, Martin Havrlík - ředitel Sprotlines s.r.o.

 

Kromě těchto uvedených změn se 5. třídám také mění lokalita pobytu, jednalo by se o Hotel Star na Benecku v Krkonoších. Termín ŠvP 20. - 24. 4. 2015.

Děkujeme za pochopení.

7. 1.

Dobrý den všem, nové informace poprvé v novém roce Usmívající se.

Dne 29. 9.  navštívíme planetárium - 60,-. Další info skrze ŽK.

Protože se blíží uzavírání klasifikace za 1. pololetí a čas neúprosně běží, kdokoliv se bude chtít nechat vyvolat na opravu, může v nejbližší době nahlásit téma a datum. Dále nás také čekají testíky - jsou to:

8. 1. M - dělení dvojciferným dělitelem

9. 1. Pří - dělení živých organismů

13. 1. ČJ - přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací

13. 1. Vl - Československá republika

Pilně se učte, ať si vylepšíte známky!!!Mrkající

Učivo na leden:

M - opakování a procvičování dělení, slovních úloh, průměrná rychlost, obsah čtverce a obdélníka

ČJ - skladba, přísudek slovesný a jmenný se sponou, způsobová slovesa, podmět nevyjádřený a několikanásobný, procvičování pravopisu ve shodě podmětu s přísudkem

Pří - vývoj člověka, kosterní soustava, svalová soustava, kůže

VL - protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka, období vlády jedné strany, obnovení demokracie v Československu

 

16. 12.

Vážení rodiče,

jménem celé školy vám velice děkuji za štědré dary, kterými jste podpořili nadaci Dobrý anděl na našem včerejším vánočním jarmarku. Celá akce proběhla v dobré náladě a za cinkání zvonečků a rolniček jsme se po adventním zpívání u školy přesunuli do KC Zahrada. Zde se uskutečnilo divadelní představení, přehlídka mažoretek a zpěv koled. Dále proběhl jarmark, na němž jsme jako třída vybrali 1 670 Kč. Tyto peníze budou odeslány na účet nadace Dobrý anděl v nejbližší době. Ještě jednou mnohokrát DĚKUJEME!Usmívající se

Z celého srdce vám všem přeji krásné vánoční prázdniny a Vánoce, úspěšný a klidný vstup do nového roku a v tom novém roce 2015 jen samé dobré zprávy a události.

Děti, prosím opakujte písemné dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy ze stran 6 - 10. V ČJ se věnujte přídavným jménům a nezapomeňte sepsat jakýkoliv prozaický či poetický text na libovolné téma do třídního kola Mladého spisovatele. Těším se na vás po prázdninách.Mrkající

Vaše třídní učitelka Barbora Častulíková

4. 12.

Pozvánka k adventnímu jarmarku

Milí rodiče, milí prarodiče a příbuzní,

podpořme společně svojí účastí snažení dětí na adventním jarmarku konaném dne 15. 12. Akce začíná v 16.30 hodin zpěvem koled u školy. Dále se přesuneme do KC Zahrada, kde se uskuteční vánoční jarmark.

Srdečně se na vás těšíme!

 

30. 11.

Dobrý den a hezkou neděli všem, přikládám učivo na prosinec.

ČJ - Přídavná jména tvrdá - deklinace podle vzoru. Přídavná jména přivlastňovací- vzory. Procvičování pravopisu koncovek příd. jmen.

M - Pamětné dělení se zbytkem. Písemné dělení 2cif.dělitelem. Jednotky obsahu – 1m2, 1dm2, 1cm2, 1mm2.

VL - První Československá republika – demokratický stát. Život v Československu mezi dvěma válkami.

PŘÍ - Počasí a podnebí. Rozmanitost podmínek života na zemi. Třídění živočichů – bakterie, rostliny, živočichové

Živočichové – obratlovci, bezobratlí. Třídění rostlin.

 

27. 11.

Dobrý den,

moc děkuji rodičům, kteří se účastnili třídních schůzek za hojnou účast. Předmětem schůzek byl zejména prospěch žáků. Rodičům, kteří se na schůzky nedostavili jsem po dětech poslala zápis ze schůzek a taktéž lístečky s prospěchem a chováním dětí. Prosím podepsaný zápis, pošlete zpět. Pokud máte ještě nějaké konkrétní otázky, využijte prosím konzultačních hodin nebo mi napiště e-mail.

Nejdůležitější informace ze schůzek:

- děkuji za včasné platby na Švp, další splátku prosím zašlete do 17. 2.

- nadále pokračuje sběr papíru - ve dnech 8. a 9. 12. od 7-16 hodin

- ohledně odchodu na gymnázia prosím kontaktujte výchovnou poradkyni pí Kolářovou

- prosincové akce:

- 5. 12. Mikuláš

- 15. 12. převánoční akce s průvodem do KC Zahrada (s sebou led-svíčky, zvonečky, převleky), na místě bude probíhat jarmark, výdělek z jarmarku půjde na nadaci Dobrý anděl

- 18. 12. vánoční besídka ve škole

- 19. 12. vánoční kino (Tučňáci z Madagaskaru) - 100 Kč

Na Vv a Pč přinést: skleničku /od přesnídavky, okurek.../, čajovou svíčku, vánoční ubrousek, čajové pytlíky, barevné knoflíky.

3. 11.

Dobrý den,

připomínám na zítřejší Vv - bramboru, podzimní listí a plody, 3 ploché kamínky (vhodné k malování). Doplňujte postupně portfolia o zápisy z Halloweenu a dnešního projektu "Stop obezitě".

Ve třídě se objevily vši, prohlédněte prosím dětem hlavy.

V pátek 7. 11. navštívíme knihovnu (viz zápis v ŽK), s sebou učení M, ČJ.

Dne 21. 11. pro zájemce proběhne samostatné focení, cena 250 Kč.

Dne 24. 11. proběhnou třídní schůzky, další info proběhne v ŽK.

I letos se 27. 11. uskuteční vyrábění vánočních věnců, zájemci si ve třídě mohou vyzvednout přihlášky.

 

Dále bych chtěla požádat rodiče, aby mi veškeré změny, které se týkají telefonních čísel, adresy, zdravotní pojišťovny atd., hned zaznamenali do žákovské knížky.Usmívající seDěkuji.

Hezký podvečer všem, vaše Čs Usmívající se

30. 10.

Dobrý den,

doufám, že jste si všichni odpočinuli o prázdninách a jste přichystaní na zítřejší "Strašidelný zámek" :) Zítra přijďte (nebo si přineste) masky a kostýmy, první hodinu se namaskujeme a pak nás čeká halloweenská cesta po škole. Také proběhne soutěž o nejlepší masku, tak doufám, že budete co nejstrašidelnější :).

Připomínám doplnit čtenářské deníky o zápis z planetária. Opakujte stavbu slova a trénujte diktáty, čtěte s porozuměním! V matematice stále ., :, + a - písemně pod sebou, opakujte slovní úlohy. Úkol na zítra z matematiky str. 40/7.

Přikládám učivo na listopad:

ČJ - předpony s-, z-. Přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména měkká.

M - obvody obrazců, geometrická tělesa, zlomky, dělení přirozených čísel, římské číslice.

Pří - Země v pohybu, roční období, střídání dne a noci, Země ve vzdušném obalu, přitažlivost Země.

Vl - vznik Rakouska-Uherska, první světová válka, vznik Československa.

Hezký podzim vám přeje vaše učitelka ČastulíkováUsmívající se

22. 10.

Dobrý den,

příští týden od 27. - 29. 10. nás čekají podzimní prázdniny! Usmívající sePěkně si je užijte a ve čtvrtek se na vás těším. V pátek nás bude čekat halloweenská akce "Strašidelný zámek" - nezapomeňte na převleky! :)

Hezké dny přeje vaše učitelka Mrkající

16. 10.

Připomínám, že dne 21. 10. navštívíme Planetárium. Sraz je v 7:45 před školou, s sebou doklad na MHD. Učení: vlastivědu, penál, ŽK.

Hezké podzimní dny Usmívající se

7. 10.

Dobrý den,

připomínám na pondělní pracovní činnosti donést papírový kulatý talířek (kdo nemá, dodám). Procvičujte čtení, naučte se básničku! Taktéž doplňujte ČD a portfolio.

Zjistila jsem, že dětem dělá problém určit základní skladební dvojici, prosím, trénujte vyhledávání ZSD a shodu podmětu s přísudkem (např. Obláčky pluly po obloze. - nejprve vyhledáme sloveso a ptáme se: - "kdo co pluly? - obláčky. - co dělaly obláčky? pluly. - ZSD je obláčky pluly. Pluly píšeme y, protože podmět je rodu mužského neživotného.")Mrkající

Hezký týden přeje Čs

Učivo:

ČJ - Stavba slova- předpona, kořen, přípona, koncovka; hláskové skupiny ě,  je, mě, mně; slovotvorba.

M - Jednotky hmotnosti – převody; konstrukce trojúhelníků; písemné násobení 2,3 cif.činitelem; písemné dělení 1 cif.dělitelem; obvody geometrických obrazců; jednotky času.

- Země ve vesmíru; hvězdy a souhvězdí; sluneční soustava; planeta Země a její měsíc.

Vl - Revoluční rok 1848; česká kultura a společnost v druhé polovině 19. století, hospodářský rozvoj českých zemí

Aj - Imperativ – pokyny ve třídě; anglická abeceda; podstatná jména – množné číslo; předložky; přivlastňovací pád

26. 9. 

Dobrý den, 

na pondělí si zopakujte přírodovědu - horniny a paliva, čeká nás testík. Na pracovní činnosti si přineste ponožku, jehlu, nitě a knoflíky (budeme šít maňásky - zvířátka). Připomínám básničku (do 15. 10) a čtenářský deník (do 30. 10). Trénujte jednotky délky a dočtěte si "Boží soud" od Aloise Jiráska. 

Hezký víkend všem Usmívající se Čs

24. 9.

Vážení rodiče,

chci upozornit na nevhodné chování při volné hodině v úterý. Připomeňte, prosím, dětem, že běhání po rampách u Alberta je nebezpečné.

Také prosím o doplnění zápisu do portfolia (čtenářský deník) - "Desatero sov" - Ornita.

Hezký den Čs

17. 9.

Děkuji za hojnou účast na třídních schůzkáchUsmívající se. Připomínám termín odevzdání přihlášek na ŠvP do 26. 9. Lístečky na projekt "Prevence dětské obezity" do tohoto pátku.

Včera jsme se zúčastnili programu "Desatero sov", dozvěděli jsme se nové informace o sovách v naší zemi a některé druhy viděli (a pohladili) na vlastní oči. Bylo to poučné i zábavné. Fotky budou brzo ve fotogalerii.

Připomínám na Pč přinést ruličku od toaletního papíru, na Vv časopisy s obrázky nábytku apod. V pátek nás čeká testík z Pří - půda, nerosty. Průběžně trénujte diktáty, čtěte, opakujte učivo 4. ročníku.

Přikládám učivo na září:

ČJ - opakování vyjmenovaných slov, podstatných jmen a sloves, opakování pravopisu slovesných zakončení přítomného a minulého času, shoda přísudku s podmětem.

M - opakování učiva 4. ročníku, procvičování násobení, dělení, sčítání a odčítání (vše i v písemné podobě pod sebou), složené slovní úlohy, jednotky délky, rýsování čtverce a obdélníku.

Pří - neživá příroda, půda, nerosty, horniny, paliva.

Vl - opakování učiva 4. ročníku, Národní obrození.

If - e-mail, archivační programy (ZIP)

Hv - hodnoty not, zvuk, tón, takt rytmus, opakování písní.

Hezkou středu všem. Vaše TU ČastulíkováMrkající

10. 9. 

Dobré odpoledne všem, 

prosím někteří ještě stále nedonesli 50 Kč na Desatero sov a 100 Kč na školní hygienické potřeby. Také ne všichni donesli pomůcky do třídy (čtvrtky atd.). Tento týden již jedeme naplno podle plánu a já doufám, že se všem žákům bude v letošním roce dařit! Nepodceňujte přípravu na vyučování, pokud doporučuji připravit se na nějaké cvičení, bude to na tabuli stejně jako domácí úkoly. Průběžně opakujte učivo 4. třídy a zkoušejte diktáty. Také připomínám doplnit čtenářské deníky, portfolia a průběžně se učit básničku. Kontrola deníků bude 30. 9.

Dne 15. 9. se budou konat rodičovské schůzky a to od 17:30 ve školní jídelně, pokračovat společně budeme v 18 hodin v 5. A. 

Hezké dny přeje vaše učitelka B. Častulíková Usmívající se

3. 9.

Dobrý den,

přikládám seznam sešitů a pomůcek pro 5. třídu. Pomůcky a sešity nejpozději do konce příštího týdne, nejlépe ale dříve! Tv nebude zůstávat ve třídě ani v šatně, taktéž přezůvky.

Seznam pomůcek:

VV: staré triko, igelit na lavici 50 x 60 cm, hadřík, kelímek, štětce různých velikostí (kulaté i ploché), tempery, vodové barvy, voskovky, modelína, černá tuš, špejle (10), suché pastely, lepidlo Herkules, paleta, ručníček, bělobu, černý fix. Vše v kufříku. 40 čtvrtek A4, 20 čtvrtek A3, barevné papíry 1 sada (nelepící).

TV: dle počasí, tenisky do tělocvičny s nebarvící podrážkou, vše v plátěné tašce.

Penál: 2 pera, 3 tužky (č. 1,2,3), guma, ořezávátko, nůžky, lepidlo malé, fixy, krátké pravítko, pastelky, kružítko, tuhy do kružítka.

Další: dlouhé pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou, čtenářský deník z loňského roku, polštářek, folie na gumování do učebnic.

Veškeré učebnice a sešity musí být obalené, obal na ŽK by měl být průhledný.

SEŠITY:

Kdo má možnost přinést papíry, budeme rádi i za další „sponzorské dárky“.

Info k ŽK: vyplňte, prosím, údaje na str. 1, doplňte váš podpis, vyplňte rozvrh hodin a také školní prázdniny (info žáci obdrží).

  • č. 524……6 ks (diktáty, literární vých., sloh, AJ, IF, jeden sešit do zálohy)

  • č. 544……5 ks (MŠ, MD, ČJŠ, ČJD, AJ)

  • č.424 …… 1 ks (Vl)

  • č. 420….. 2 ks (geometrie, Pří + podložky)

  • č. 644…. 3 ks (notýsek na úkoly, Aj a desetiminutovky)

  • notový sešit ……1ks

  • desky  A4 na testíky a pracovní listy

 Do třídy prosím také o zaslání dostatečného množství papírových utěrek a  papírových kapesníků.

Děkuji! Čs Usmívající seMilí žáci a rodiče,

prázdniny se pomalu chýlí ke konci a já už se moc těším, až vás znovu všechny uvidím. Doufám, že celý nadcházející školní rok proběhne v klidu a v pohodě a že se vám ve škole bude líbit. Přeji vám, ať vkročíte do školy tou správnou nohou! Úspěšný školní rok 2014/2015 vám přeje vaše paní učitelka ČastulíkováUsmívající se

Organizace výuky nadcházejícího týdne:

Po    8 - 8,45

Út    8 - 11, 45

St - Pá - dle rozvrhu

Školní družina

je v provozu od 1. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU nebo lísteček se jménem žáka, kontaktem na rodiče, hodinou odchodu,s kým bude žák odcházet, datem a podpisem rodičů, a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění.
Rodiče prvňáčků dostanou veškeré informace o družině - přihlášení, úhrada, provoz - na třídní schůzce
1. září 2014. Noví žáci si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Přihlášku do školní družiny najdete zde