Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada byla zřízena ke dni 28. 2. 2006. Rada má šest členů :
2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci rodičů žáků, 2 zástupci pedagogických pracovníků.

Na základě voleb konaných dne 1. 10. 2018 bude školská rada při ZŠ Pošepného náměstí 2022, Praha 4 působit ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Ing. Petr Štefek

Mgr. Andrea Jíravová

Členové z řad zákonných zástupců:

p. Milena Pravdová

Mgr. Martina Rejnková

Členové z řad pedagogických pracovníků:

Mgr. Marcela Kolářová

Mgr. Stanislava Minaříková


Výsledky voleb zástupců rodičů a pedagogických pracovníků do školské rady konaných dne 1. 10. 2018:

Volba zástupců rodičů_1. 10. 2018

Volba z řad pedagogických pracovníků_1. 10. 2018


Jednací řád školské rady:

Jednací řád Školské rady


Kontakt na školskou radu:

Školská rada při Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Pošepného náměstí 2022

148 00  Praha 4 - Chodov

E-mail:

kolarova@zsposepneho.cz, minarikova@zsposepneho.cz


Termíny jednání školské rady:

26. 9. 2018

Program jednání:

1) Zahájení

2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2017/2018

3) Projednání Školního řádu

4) Diskuze

5) Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 26. 9. 2018 k nahlédnutí zde.


14. 11. 2018

Program jednání:

1) Zahájení

2) Kontrola usnesení

3) Volba předsedy a místopředsedy

4) Diskuse

5) Závěr

Zápis z jednání školské rady dne 14. 11. 2018 k nahlédnutí zde