Školní družina

Oddělení Jméno vychovatelky Třída
I. oddělení Michaela Straková PT, 1.A
II. oddělení Šárka Houžvičková PT, 1.B
III. oddělení Renáta Kafková PT, 1.C
IV. oddělení Míla Palčejová 2.A
V. oddělení Iva Bursová 2.B
VI. oddělení Mgr. Zuzana Boháčová 2.C
VII. oddělení Mgr. Marta Dolejšová 3.A, část 3.B
VIII.oddělení Veronika Vondroušová 3.C, část 3.B
IX. oddělení Mgr. Michaela Jalůvková 4. a 5. třídy
 
Telefonní číslo: 
  • Školní družina: 272932094, 724239801
  • vedoucí vychovatelka Renáta Kafková, kafkova@zsposepneho.cz
Příhlášení žáka : do školní družiny mohou být přihlášeni žáci z 1. - 5. třídy
 
Způsob přihlášení: vyplnění přihlášky do ŠD a úhrada poplatku (u nového žáka je nutné požádat vedoucí vychovatelku o specifický symbol, rodičům prvňáčků bude předán v září)
 
Důležité upozornění! Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě.
Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.

Přihláška do školní družiny

Odchody žáků ze ŠD:
  • doprovod - Vaše dítě si můžete vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hodin a dále od 15:30 hodin do ukončení provozu družiny. Zvoňte, prosím, na příslušné oddělení dle rozpisu na nástěnce u hlavního vchodu školy. Osoby, které si žáka vyzvedávají, jsou monitorovány školním kamerovým systémem
  • bez doprovodu - žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění ( jméno žáka, datum, hodina a způsob - doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA NA KROUŽEK 

ZPLNOMOCNĚNÍ K VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Odhlášení žáka ze ŠD: 

  • odhlášení ze ŠD musí být vždy písemně (jméno žáka, třída, datum a podpis rodičů), a to do konce měsíce před měsícem, ve kterém už žák do družiny nebude docházet

Řád školní družiny