O škole

Vybavení

Škola je vybavena moderní technikou pro efektivní výuku, žáci i učitelé mají velmi dobré podmínky pro vzdělávací činnost.

Všechny třídy jsou zařízeny novým nábytkem, na 1. stupni jsou samozřejmostí nastavitelné lavice, které respektují nejpřísnější zdravotní normy. K výuce žáků 2. stupně využíváme kmenové učebny a odborné pracovny. Naše děti mají možnost pracovat s moderními počítači, na kterých si osvojují základní dovednosti práce na PC, seznamují se se základními programy, ale vyzkouší si i práci s různými odbornými programy (např. Inkscape, PhotoFiltre, Zoner Photo Studio aj.). Děti prvního stupně pracují také s výukovými programy. K dispozici je jim i multimediální učebna s interaktivní technikou, která dětem pomáhá zábavnou formou zvládnout i náročnější učivo. Kvalitní výuce předmětů fyziky a chemie slouží i odborně vybavené učebny, kde si žáci mohou vyzkoušet na vlastní kůži většinu probrané látky. K výuce jazyků poslouží speciálně upravená učebna s audiovizuální technikou.

Škola také disponuje šesti interaktivními tabulemi. Dětem jsou k dispozici nejen 4 plně vybavené tělocvičny, ale i víceúčelové hřiště, kde mohou provozovat různé sporty jako fotbal, házená, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště také slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí).

Součástí školy je také knihovna. Různým společenským akcím slouží i pěkně upravená atria.

Poloha školy

Základní škola Pošepného leží v srdci Jižního Města v městské části Chodov mezi stanicemi metra Chodov a Roztyly. Areál školy přímo sousedí s Kunratickým lesem. Dává tak dětem možnost pracovat a studovat nejen ve třídách, ale i v přírodě, kde mohou aplikovat nově nabyté znalosti. Okolí školy má nezastupitelnou úlohu pro odpolední činnost školní družiny a relaxaci.