O nás

Co nabízíme?

 • příjemné prostředí s moderními sportovišti, čtyřmi tělocvičnami a odbornými učebnami
 • vašim dětem kvalitní výuku jazyků – od 1. třídy jazyk anglický (napříč všemi předměty)
 • od 7. ročníku vyučujeme francouzštinu a španělštinu
 • informatiku vyučujeme po celou dobu školní docházky
 • výuku tenisu a atletiky
 • kvalifikovaný pedagogický sbor s individuálním přístupem k dětem
 • pro předškoláky připravujeme již od listopadu „Pošepňáckou školičku“, která zábavnou formou připravuje děti do 1. tříd (uvolňovací cviky, metodicky správný nácvik základních technik)
 • postaráme se i o zájmovou činnost vašich dětí, široký výběr kroužků přímo ve škole (např. aerobic, sportovní hry, výtvarná výchova, gymnastika, florbal, hip-hop, AJ, tenis, bojové sporty, šachy, vše podle zájmu rodičů)
 • ozdravné pobyty, jazykové a poznávací zájezdy
 • lyžařský kurz
 • dětem je k dispozici žákovská knihovna
 • rodičům je určena denní místnost (zejména v době čekání na děti)

Víte, že…

Škola je fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, spolupracujeme s Přírodovědnou fakultou Univerzity Karlovy.

Koncepce školy zajišťuje žákům úspěšný a plynulý přechod na střední školy a víceletá gymnázia. Vzdělávání žáků probíhá  podle vzdělávacího programu „Škola pro 3. tisíciletí“.