Aktuální jídelníčky u náhradního stravování:

Jídelníček od 4. do 14. 9. 2018 

Jídelníček od 17. 9. do 28. 9. 2018

Nové informace ke stravování:

Na žádost rodičů budou od příštího týdne posíleny autobusy do školních jídelen Základní školy Květnového vítězství 1554, aby se všichni žáci 2. stupně mohli stravovat po skončení výuky. Odjezdy autobusů podle rozvrhu.

Své děti můžete přihlásit na e-mailovou adresu: horakova@zsposepneho.cz nebo na telefonu 272 929 968.

 
V souvislosti se zajištěním náhradního stravování našich žáků 2. stupně v ZŠ Květnového vítězství 1554 jsme přistoupili od pondělí 10. 9. k úpravě přestávek po 4. vyučovací hodině. Ty jsme zkrátili z 10 minut jen na 5 minut (§ 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 – „v případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut“).

Zvonění: 4. vyuč. hodina: 11,00 – 11,45

              5. vyuč. hodina: 11,50 – 12,35

              6. vyuč. hodina: 12,40 – 13,25

              7. vyuč. hodina: 13,30 – 14,15

              8. vyuč. hodina: 14,20 – 15,05

              9. vyuč. hodina: 15,10 – 15,55

Platí pouze pro 2. stupeň! 

Děkujeme za pochopení.  

Informace k odhlašování obědů během náhradního stravování 

V případě odhlašování obědů, prosíme, kontaktujte minimálně den předem naši referentku školního stravování, paní Horákovou, e-mailem na horakova@zsposepneho.cz, nebo zanechte zprávu na záznamníku na tel. čísle 272 929 968.