II. stupeň

 

Třída Třídní učitel(ka)
6.A Mgr. Milena Tuzarová 
6.B Mgr. Darina Pávková
7.A Mgr. Jozefína Lomitzká
7.B Lenka Holasová
8.A Mgr. Irena Plojharová
8.B Jan Patka 
9.A Mgr. Kateřina Suchá
9.B Mgr. Michal Červenka