AKTUALITY

Hledáme učitelku/učitele 2. stupně: informatika - fyzika (na plný úvazek, zkrácený po dohodě).
Nástup ihned!
Životopis zasílejte: grafnetrova@zsposepneho.cz

Sešity pro školní rok 2017/2018 – II. stupeň

 

Předmět
Druh sešitu
Český jazyk a literatura
1x 564, 2x 544,
1x 524
Anglický jazyk
1x 564, 1x 544,
1x 644
Dějepis
464
Matematika
460
Zeměpis
440
Fyzika
545
Chemie
440
Přírodopis
540, 440 – 9. r.
Občanská výchova
544
Výchova ke zdraví
544
Člověk a svět práce
544
Hudební výchova
524 + notový sešit
Výtvarná výchova
520
Informatika
524
Francouzský jazyk
1x 544, 1x 524
Španělský jazyk
1x 544, 1x 524
Práce s laboratorní
technikou
425

Zahájení školního roku

Školní rok 2017-2018 zahájíme 4. září v 8:00 hodin,
výuka bude ukončena v 8:45 hodin.
 
Naše nové prvňáčky přivítáme v 8:00 hodin před školou,
schůzka rodičů prvňáčků se uskuteční 4. září od 9:00 hodin.

Rozřazení do 1.tříd - seznam žáků

Školní družina

je v provozu od 4. září. Do družiny mohou nastoupit pouze žáci, kteří mají ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU  a uhrazený poplatek, variabilní symbol se po celou dobu docházky do družiny nemění. Noví žáci si podklady k úhradě vyzvednou ve školní družině.
Způsob úhrady ŠD:
do 31.8.2017 září - listopad 2017 1200,-Kč
do 30.11.2017 prosinec 2017- únor 2018 1200,-Kč
do 28.2.2017 březen - červen 2018 1600,-Kč
uhradit lze také celý školní rok do 31.8.2017 4000,-Kč
Přihlášku do školní družiny najdete zde

Archiv aktualit:

Školní rok 2016-2017

Školní rok 2015-2016

Školní rok 2014-15

Školní rok 2013-14

Školní rok 2012-13

Školní rok 2011-12