Akce školy

Plán akcí tříd pro šk. rok 2018 - 2019

1. třídy

Září               Vycházka do okolí školy - místo, kde bydlím - v rámci učiva prvouky 
Říjen Halloween - procházka strašidelným hradem
Listopad Adventní setkání - výroba věnců, dílničky pro děti
Prosinec Beseda s přírodovědci - Ornita - ptáci 
  Vánoční dílny
  Návštěva filmového představení 
  Společné zpívání koled
Leden Zimní návštěva lesa - pozorování a krmení lesních zvířat - v rámci prvouky
Únor Třídní kolo recitační soutěže v rámci projektu Mladý spisovatel 
Březen Divadelní představení - KC Zahrada - výchova mladého diváka 
Duben Velikonoční výlet za tradicemi skanzenu
Květen Pasování na čtenáře - akce s účastí rodičů 
Červen Školní závěrečný výlet - rozloučení se třídou před prázdninami 

2. třídy

Září Poznáváme Krčský les - projektový den 
  Vycházka do okolí školy - podzim - doplnění učiva prvouky 
Říjen Exkurze k projektu čtenářské gramotnosti, skanzen - Přerov
  Halloween - Strašidelný zámek
Listopad Keramická dílna 
  Adventní dílny - výroba věnců 
Prosinec Environmentální výchova - Ornita - Ptáci na obzoru
  Adventní zpívání v hale školy
  Vánoční písně a koledy - vystoupení před školou 
  Filmové představení v kině Galaxie 
Leden Vycházka do okolí školy - zima, doplnění učiva prvouky
  Knihovna Jírovcovo náměstí, téma: pohádky
Únor Valentýnská pošta 
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel 
Březen Toulcův dvůr - Mláďata na Toulcově dvoře 
Duben Keramická dílna - Den matek
  Mamince k svátku - pásmo písní, básní a tanců (akce s rodiči)
Květen Vycházka do okolí školy - mláďata v přírodě 
Červen Škola v přírodě nebo školní výlet dle nabídky 

3. třídy

Září Vycházka do okolí školy 
Říjen Vycházka do okolí školy - podzimní příroda 
  Halloween - Strašidelný zámek 
Listopad Keramická dílna 
  Výroba adventních věnců
Prosinec Environmentální výchova - Ornita - Ptáci na obzoru
  Vánoční dílny
  Vánoční zpívání 
  Přerovský skanzen o Vánocích 
  Vánoční představení v kině Galaxie 
Leden Exkurze na Letišti Václava Havla 
Únor Valentýnská pošta
  Příprava na soutěž Mladý spisovatel
Březen Literární soutěž Mladý spisovatel
Duben Kompletace projektu Čten. gramotnost  " My před 100 lety "
  Velikonoce na statku 
  Keramická dílna 
Květen Vycházka do přírody
Červen Škola v přírodě
  Školní výlet - Botanicus

4. třídy 

Září Vycházka do okolí 
Říjen Vycházka do okolí - podzim 
  Halloween -Strašidelný zámek 
Listopad Tvůrčí dílna
  Výroba adventních věnců
  Planetárium Praha - Pozorujeme oblohu - 8. 11.
Prosinec Environmentální výchova - Ornita - Ptáci na obzoru - 12. 12. 
  Vánoční dílny
  Adventní zpívání
  Vánoční představení v kině Galaxie
Leden Workshop - Dějiny udatného českého národa s Lucií Seifertovou
Únor Valentýnská pošta 
  Příprava na soutěž - Mladý spisovatel
  Planetárium Praha - Vesmír kolem nás - 28. 2.
Březen Literární soutěž - Mladý spisovatel
  Divadlo D21 - Fimfárum - Až opadá listí z dubu - 12. 3.
Duben Kompletace projektu čtenářské gramotnosti " My před sto lety "
  Keramická dílna 
Květen Vycházka do přírody
Červen Škola v přírodě
  Školní výlet dle nabídky 

5. třídy

Říjen Kde začíná vesmír? - 1. 10. Planetárium (5.A)
  Strašidelný zámek (5.A)
  Toulcův dvůr - Jak se peče chleba (5.B)
  Projekt ČG - 26. 10. - rozdělení témat losováním (5.A, 5.B)
Listopad Toulcův dvůr - Cesta kolem světa (5.B)
  Halloween - strašidelné komnaty (5.B)
Prosinec Ptáci na obzoru - Ornita - 12. 12. (5.A, 5.B)
  Divadlo v Dlouhé - " Jak jsem se ztratil " (5.A, 5.B) 
  Čertův měšec - Mikulášské hrátky (5.B)
  Kino (5.A)
  Vánoční dílny (5.B)
Leden Soutěž v porozumění textu (5.B)
Únor Valentýnská pošta (5.B)
  Projekt ČG - 16. - 22. 2. - Soutěž v porozumění textu (5.A)
Březen Mladý spisovatel - 18. 3. - soutěž k projektu (5.A, 5.B)
Duben Projekt ČG - 24. - 25. 4. - kompletace (5.A)
  Národní muzeum - stálá expozice (5.B)
Červen Den dětí (5.A, 5.B)

6. třídy

Říjen Beseda v MK Opatov, téma: Pověsti - 9. 10. (6.A, 6.B)
  Projekt ČG - rozdělení témat losováním - 26. 10. (6.A, 6.B)
  Planeta Země - 31. 10. (6.A, 6.B)
  Strašidelný zámek (6.A. 6.B)
Prosinec Kino (6.A, 6.B)
Únor Projekt ČG - Soutěž v porozumění textu - 18. - 28. 2. (6.A, 6.B)
Březen Literární soutěž Mladý spisovatel - 19. 3. (6.A, 6.B)
Duben Projekt ČG - 24. - 25. 4. - kompletace (6.A, 6.B)
Červen Den dětí (6.A, 6.B)

7. třídy

Říjen Beseda v MK Opatov - práce s literárním textem 12. 10. (7.A, 7.B)
  Projekt ČG " My před sto lety " - začátek celoškolního projektu - výběr témat losováním - 26. 10. (7.A)
  Planeta Země (zeměpisný pořad) - 31. 10. (7.A, 7.B)
  Halloween (7.A)
  Strašidelný zámek (7.B)
Listopad  Projekt ČG - Výstava k výročí vzniku republiky (7.A, 7.B)
  Toulcův dvůr - program EVVO - Mléčná dráha (7.A)
Prosinec  Toulcův dvůr (7.B)
  Filmové představení - kino Galaxie (7.A, 7.B)
  Čertův měšec (7.A)
  Vánoční dílny (7.A)
Únor Projekt ČG - soutěž v porozumění textu - 18. - 28. 2. 2019 (7.A, 7.B)
  Den sv. Valentýna, Valentýnská pošta (7.A, 7.B)
Březen Beseda v MK Opatov - povídka - 12. 3. 2019 (7.A, 7.B)
  Projekt ČG, Mladý spisovatel, litární soutěž v autorské tvorbě - 19. 3. 2019 (7.A)
Duben Projekt ČG - kompletace a prezentace - 24. - 25. 4. 2019 (7.A)
  Projekt ČG - projekt " My před sto lety " (7.B)
Květen Projekt zaměřený na podnikavost a kreativitu (7.A)
  Královská cesta - procházka středověkou Prahou (7.B)
Červen Den dětí (7.A, 7.B)
  Školní výlet/exkurze - rozloučení se školním rokem (7.A, 7.B)

8. třídy

Září Evropský den jazyků - 26. 9. (připomenutí k výuce - 8.A) 
Říjen Projekt třídy na oslavu výročí školy - výběr námětu, návrhy (8.A)
  Příprava třídní části celoškolního projektu " My před sto lety " (8.A)
  Beseda v MK Opatov 23. 10. (8.A)
  Planeta Země - 31. 10. (8.A)
Listopad  Strašidelný zámek - Halloween - tradice a zvyky anglosaských zemí - příprava a realizace herního dopoledne pro mladší spolužáky (8.A) 
Prosinec  Čertův měšec (8.A)
  Vánoční výzdoba, vánoční dílny, vánoční besídka (8.A)
  Kino (8.A)
Leden Projekt třídy " My před sto lety " - průběžná realizace (8.A)
Únor Den sv. Valentýna - tradice a zvyky cizích zemí - Valentýnská pošta (8.A)
Březen Projekt " My před sto lety " - průběžná realizace (8.A)
  Technické muzeum (8.A)
Duben Beseda v MK Opatov, téma: Fantasy literatura - 2. 4. 2019 (8.A)
Květen Realizace projektu " My před sto lety " (8.A)
Červen Den dětí - 1. 6. 2019 (8.A)

9. třídy 

Září  PPP - profitesty (16 žáků - 9.A)
  Čistírna odpadních vod - exkurze - 27. 9. (9.A, 9.B)
Říjen Planeta Země 3000 - zeměpisný pořad - 31. 10. (9.A, 9.B)
  Organizace školní akce (9.B)
  Strašidelný zámek (9.B)
Listopad Výstava Schola Pragensis - výběr dalšího vzdělávání - 22. 11. (9.A, 9.B)
  Knihovna Opatov (9.B)
Prosinec  Beseda v MK Opatov - současní čeští spisovatelé - 11. 12. (9.A)
  Mikulášská nadílka žákům MŠ a 1. stupně (9.B)
Únor Projekt čtenářské gramotnosti - Mladý spisovatel (9.B)
Březen Příprava na přijímací zkoušky (9.B)
  Projekt ČG - Mladý spisovatel (9.A)
Duben Beseda v MK Opatov - Samizdatová literatura - 4. 4. 2019 (9.A)
  Projekt ČG (9.B)
Květen Průhonický park (9.A)
  Návštěva Terezína, památníku protifašistického odboje (9.B)
Červen Den dětí (9.A, 9.B)
  Rozloučení s deváťáky 
  Škola v přírodě