GRANTY A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Škola čerpá tyto granty a rozvojové programy:

Rok 2018:
 
Název projektu: Nové inspirace

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Doba realizace: 11/2018 - 7/2020
 
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na následující témata: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, konunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 


Název projektu: Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Informace k projektu naleznete zde.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Doba realizace: 09/2017 - 08/2019

 

Zkrácený název projektu: Modernizace ZŠ Pošepného 


Rok 2017:

MHMP " Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka " (určeno i pro žáky jiných škol Prahy 11, kde neprobíhá výuka v jejich kmenové škole)

Rozvojový program MŠMT " Podpora vzdělávání cizinců ve školách "

Dotace ÚMČ Praha 11 - Dětský den v pohybu


Rok 2016:

Rozvojový program MŠMT "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí"
Rozvojový program MŠMT "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"

Projekt na podporu integrace cizinců - školy ÚMČ PRAHA 11