GRANTY A ROZVOJOVÉ PROGRAMY

Škola čerpá tyto granty a rozvojové programy:

Rok 2016: 
Rozvojový program MŠMT "Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí"
Rozvojový program MŠMT "Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie"
Projekt na podporu integrace cizinců - školy ÚMČ PRAHA 11

Rok 2017

MHMP "Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka" (určeno i pro žáky jiných škol Prahy 11, kde neprobíhá výuka v jejich kmenové škole"

Rozvojový program MŠMT "Podpora vzdělávání cizinců ve školách"

Dotace ÚMČ Praha 11 - Dětský den v pohybu